Succesvolle Management Buy Out Dialog Groep

management-buy-out-dialog-groep

Bunnik/Heverlee, 27 juni 2019 – De directie van Dialog Groep en huidige aandeelhouders hebben overeenstemming bereikt over de aan- en verkoop van 100% van de aandelen in Dialog Groep aan een deel van het zittend management. Dit betekent dat alle aandelen in Dialog Groep en onderliggende bedrijven Document Dialog, CCM Masters en Engage Dialog door oud-eigenaren en oprichters Dick Kakebeeke en Jaap Nieboer zijn overgedragen aan Patrick Roelandt (50%), Rob van Barlingen (25%) en Philippe Van Nieuwenborgh (25%). De transactie geldt voor alle bedrijven in Nederland en België en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Continuïteit op de eerste plaats

De huidige aandeelhouders Dick Kakebeeke en Jaap Nieboer hebben op de eerste plaats vooral gezocht naar een manier om naast goede opvolging, de continuïteit te waarborgen voor zowel klanten, leveranciers als medewerkers. Dick Kakebeeke: “Er is een rotsvast vertrouwen dat de huidige digitale transformatie en groei, ingezet onder leiding van algemeen directeur Patrick Roelandt en zijn team, succesvol wordt voortgezet. Ook de cultuur, normen en waarden van het bedrijf zullen bewaard blijven. Dat maakt dat wij met een gerust hart kunnen overdragen”. Zowel Patrick, Rob als Philippe werken al meerdere jaren bij Dialog Groep. Zij hebben de huidige koers en bedrijfsvisie mede bepaald en zijn als geen ander in staat om de continuïteit van het bedrijf en de unieke bedrijfscultuur te waarborgen. Daarnaast denken zij nog meer flexibiliteit en slagkracht te kunnen bewerkstelligen.

Toekomst: klanten en medewerkers centraal

Klanten en medewerkers blijven centraal staan. In de rotsvaste overtuiging dat beiden cruciaal zijn voor de toekomst van het bedrijf. Het zijn van een vertrouwde, flexibele en innovatieve partner in de markt is en blijft daarmee de belangrijkste succesfactor. Ook blijft er geïnvesteerd worden in de relatie met leveranciers om gezamenlijk vernieuwing en slagkracht te kunnen bewerkstelligen en klanten nog beter te kunnen bedienen.
In de dagelijkse leiding verandert door de overname nagenoeg niets: Patrick Roelandt blijft algemeen directeur van Dialog Groep en stuurt Document Dialog aan, Rob van Barlingen is verantwoordelijk voor CCM Masters en de portefeuille Support en Philippe Van Nieuwenborgh is verantwoordelijk voor Engage Dialog en de portefeuilles IT en Innovatie. Dick Kakebeeke blijft adviesmatig aan Dialog Groep verbonden, als lid van een nog op te richten Raad van Advies.
De komende jaren zullen de nieuwe eigenaren samen met de rest van het management inzetten op digitale transformatie, verdere groei en professionalisering, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We kijken met trots terug op de afgelopen jaren en hopen het vertrouwen van onze klanten, leveranciers en medewerkers nog lang te mogen behouden en uit te breiden.